Zgradba sončne celice

Verjetno ste tudi sami opazili, da je vse več streh pokritih s temnimi ploščicami. To so sončne celice, ki jih uporabljamo za pretvarjanje sončne energije v električno. Sončnih oziroma svetlobnih celic pa se ne sme zamenjavati s kolektorji, ki jih prav tako lahko neredko vidimo na strehah. Ti se pogosto uporabljajo le za segrevanje vode.

Sicer pa so sončne celice zgrajene iz dveh tankih polprevodniških plasti tipa P ter tipa N. Polprevodniki so vrsta materialov, ki postanejo prevodni pod pogojem, da jim dovajamo energijo. To lahko dovajamo v obliki toplote ali pa svetlobe. če tovrstnih virov ni, postanejo izolatorji.

Uporaba sončnih celic

Znano je, da so sončne celice lahko izjemno uporabe. V prvi vrsti se takšne celice lahko uporabljajo za pridobivanje električne energije, tako za domačo rabo kot tudi za prodajo v omrežje. Obenem so sončne celice še posebej uporabne v vesoljski tehnologiji, na primer pri satelitih ter vesoljskih postajah.

Prav tako so sončne celice zelo dobro uporabne pri različnih vrstah avtomobilov. S tem namreč na učinkovit način preprečujemo nastajanje toplogrednih plinov. Tudi novejših ur na primer ni treba navijati oziroma vanje vstavljati baterij. Energijo za delovanje namreč pridobivajo s pomočjo sončnih celic.

Sončne celice v prihodnosti

Lahko rečemo, da se je s pomočjo tehnološkega napredka močno izboljšal izkoristek sončnih celic. Danes izkoristek sončne celice lahko doseže tudi do 20 %. To na primer pomeni, da bi svetlobna celica lahko s takšnim izkoristkom uspešno pretvorila iz 1000 W moči svetlobe v približno 200 W električne moči.

Razveseljiv podatek je tudi ta, da so sončne celice vse cenejše. Tako lahko pričakujemo, da se bo njihova uporaba z leti le še povečevala oziroma razširjala. Zlasti pa je to razveseljivo tudi zato, ker gre za zeleno obliko energije. Kljub temu pa je dobrim poznavalcem znano, da sončne celice vsekakor niso povsem čista oblika pridobivanja energije. Sam proces pridelave sončnih celic ter njihova predelava po končani življenjsko dobi namreč vodita tudi do onesnaževanja okolja.